Slider

Nowe spojrzenie na Region

Odkrywka „Ościsłowo”, o której uruchomienie zabiega konińska kopalnia, miała być pomostem w transformacji energetycznej subregionu konińskiego, która już rozpoczęła się i trwać będzie lat wiele. Transformacja to bowiem proces powolny, uwzględniający kwestie ekonomiczne, społecznei środowiskowe, z założenia polegający na stopniowym eliminowaniu węgla z miksu energetycznego w polskich elektrowniach na rzecz źródeł odnawialnych – energii ze słońca, wiatru, wody i biomasy, a także energii jądrowej i wodorowej. Otóż „Ościsłowo” miało być […]

Zasłużony uczestnik transformacji

Bez żadnych wątpliwości węgiel brunatny oddał Polsce ogromne zasługi. Trzeba bowiem pamiętać o trudnych latach powojennych, stanie ówczesnego górnictwa i polskiej energetyki, która w 1946 roku posiadała 361 czynych elektrowni o mocy zaledwie 2553 MW, w tym 191 elektrowni zawodowych o łącznej mocy 1296 MW [Energetyka Polska, http://www.energetyka-polska.pl/default_022.html]. Powstające w powojennej rzeczywistości nowe siłownie potrzebowały taniego paliwa. Nikt wówczas nie myślał zbytnio o środowisku, o szkodliwości wynikających ze spalania węgla brunatnego w energetycznych kotłach, […]

Ulica Brunatna

Od niedawna mieszkańcy Konina mają nową ulicę – Brunatną. Nazwa nieprzypadkowa, nawiązuje do górniczej historii miejsca, choć po istniejącej tam kiedyś odkrywce dzisiaj nie ma już śladu. Przed laty na tym terenie działała odkrywka Gosławice, trzecia w dziejach kopalni Konin. Eksploatacja węgla z pola Gosławice rozpoczęła się 31 sierpnia 1958 roku i trwała do 12 kwietnia 1974 roku, przez 16 lat wydobyto 39 mln ton węgla. Po wyczerpaniu złoża wyrobisko zostało zazwałowane, po pewnym […]

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Koninie

Podczas spotkania z mieszkańcami Konina w dniu 30 października Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki odniósł się między innymi do ważnej inwestycji PAK KWB Konin jaką jest budowa odkrywki Ościsłowo: „ ….tutaj na terenie Konina trzeba też głośno powiedzieć o dużej inwestycji – tak ważnej dla energetyki całego kraju i dla Konina, czyli Ościsłowo… Mogę powiedzieć, że według mojej najlepszej wiedzy w ciągu paru miesięcy na wniosek […]

W poszukiwaniu katastrofy

Katastrofalne skutki powstania leja depresji, osuszanie gruntów uprawnych, wysychanie jezior i rzek wokół wyrobisk to najpowszechniej przytaczane argumenty przeciwników górnictwa odkrywkowego. Często powtarzane przez nich wyrażenia określające efekty działalności odkrywkowej to „katastrofa ekologiczna”, „zagłada”, „skażenie wody” czy „wyschnięte rzeki, jeziora i lasy”. Czy rzeczywiście otoczenie odkrywek przedstawia sobą tak drastyczny widok? Czy tereny wokół wyrobisk są nieodwracalnie zdegradowane, pozbawione życia i przypominają pustynię? Odpowiedzi na te […]

Władysławów z odprowadzalnikiem

Jednym ze zbiorników wodnych powstających na terenach kopalni Adamów jest akwen po odkrywce Władysławów. Odkrywka pracowała przez 34 lata, węgiel eksploatowano od grudnia 1977 do 2012 roku. W wyrobisku końcowym, usytuowanym we wschodniej części odkrywki, zaplanowano utworzenie akwenu o powierzchni lustra wody około 109 ha; wraz ze skarpami zbiornik zajmie 157 ha. Formowanie zbiornika rozpoczęło się w 2010 roku. Założono, że po wyłączeniu systemu odwodnienia wgłębnego, akwen napełnią wody podziemne poprzez infiltrację wody z dna […]

Moc atrakcji na Malcie Bis

Jeziorko otoczone zielenią, alejkami żwirowymi i obiektami rekreacyjnymi – tak przedstawia się dziś obszar po odkrywce Jóźwin w Kleczewie. Utworzony tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej, zwany popularnie Maltą Bis, jest znakomitym przykładem pomysłowego zagospodarowania terenu pogórniczego. O sposobie wykorzystania tego obszaru dyskutowano już w latach 1990–tych, kiedy trwała eksploatacja tej części odkrywki Jóźwin. Początkowe plany rekultywacji z typowo rolnej zmieniono na kierunek rolny, leśny […]

Wokół jeziorka Zatorze

Minęło 58 lat od czasu zamknięcia odkrywki Niesłusz (działała w latach 1953 – 1961), zatem młodsi mieszkańcy Konina jej nie pamiętają, a i starszym nie zawsze łatwo ją wspominać, zwłaszcza że obecny widok dawnego wyrobiska tego nie ułatwia. Przypomnijmy, że odkrywka powstała po wysuszeniu jeziora Niesłusz, ponieważ węgiel częściowo zalegał pod jego dnem. Kiedy eksploatacja surowca została zakończona (w sumie wydobyto 4 mln ton węgla), zaczęto rozważać, jak wykorzystać […]

Umorzenie postępowania wobec PAK KWB Konin SA

Na początku lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego stanowiącego siedlisko ramienic. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto z urzędu 28 czerwca 2017r. PAK KWB Konin (Spółka) od początku stała na stanowisku, że brak było podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ. Żadne dotychczas wykonane opracowania naukowe i opinie eksperckie […]

Z odkrywki do muzeum

Historię słonia leśnego, którego szczątki znaleziono w latach 80. minionego wieku, zna większość mieszkańców naszego regionu. W przeszłości wielokrotnie pisała o tym wydarzeniu lokalna prasa. Obecnie zrekonstruowany olbrzym jest jednym z cenniejszych eksponatów Muzeum Okręgowego w Koninie. Ale takich „kopalnianych” znalezisk jest znacznie więcej dlatego Kopalnia Węgla Brunatnego Konin jest cenionym partnerem tej placówki, a na przypadkowych z pozoru odkryciach korzysta szczególnie Dział Archeologiczny oraz Dział Przyrodniczy […]