Slider

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Koninie

Podczas spotkania z mieszkańcami Konina w dniu 30 października Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki odniósł się między innymi do ważnej inwestycji PAK KWB Konin jaką jest budowa odkrywki Ościsłowo: „ ….tutaj na terenie Konina trzeba też głośno powiedzieć o dużej inwestycji – tak ważnej dla energetyki całego kraju i dla Konina, czyli Ościsłowo… Mogę powiedzieć, że według mojej najlepszej wiedzy w ciągu paru […]

W poszukiwaniu katastrofy

Katastrofalne skutki powstania leja depresji, osuszanie gruntów uprawnych, wysychanie jezior i rzek wokół wyrobisk to najpowszechniej przytaczane argumenty przeciwników górnictwa odkrywkowego. Często powtarzane przez nich wyrażenia określające efekty działalności odkrywkowej to „katastrofa ekologiczna”, „zagłada”, „skażenie wody” czy „wyschnięte rzeki, jeziora i lasy”. Czy rzeczywiście otoczenie odkrywek przedstawia sobą tak drastyczny widok? Czy tereny wokół wyrobisk są nieodwracalnie zdegradowane, pozbawione […]

Władysławów z odprowadzalnikiem

Jednym ze zbiorników wodnych powstających na terenach kopalni Adamów jest akwen po odkrywce Władysławów. Odkrywka pracowała przez 34 lata, węgiel eksploatowano od grudnia 1977 do 2012 roku. W wyrobisku końcowym, usytuowanym we wschodniej części odkrywki, zaplanowano utworzenie akwenu o powierzchni lustra wody około 109 ha; wraz ze skarpami zbiornik zajmie 157 ha. Formowanie zbiornika rozpoczęło się w 2010 roku. Założono, że po wyłączeniu systemu odwodnienia wgłębnego, […]

Moc atrakcji na Malcie Bis

Jeziorko otoczone zielenią, alejkami żwirowymi i obiektami rekreacyjnymi – tak przedstawia się dziś obszar po odkrywce Jóźwin w Kleczewie. Utworzony tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej, zwany popularnie Maltą Bis, jest znakomitym przykładem pomysłowego zagospodarowania terenu pogórniczego. O sposobie wykorzystania tego obszaru dyskutowano już w latach 1990–tych, kiedy trwała eksploatacja tej części odkrywki Jóźwin. Początkowe plany rekultywacji z typowo rolnej zmieniono na kierunek rolny, […]

Wokół jeziorka Zatorze

Minęło 58 lat od czasu zamknięcia odkrywki Niesłusz (działała w latach 1953 – 1961), zatem młodsi mieszkańcy Konina jej nie pamiętają, a i starszym nie zawsze łatwo ją wspominać, zwłaszcza że obecny widok dawnego wyrobiska tego nie ułatwia. Przypomnijmy, że odkrywka powstała po wysuszeniu jeziora Niesłusz, ponieważ węgiel częściowo zalegał pod jego dnem. Kiedy eksploatacja surowca została zakończona (w sumie wydobyto 4 mln ton […]

Umorzenie postępowania wobec PAK KWB Konin SA

Na początku lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego stanowiącego siedlisko ramienic. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto z urzędu 28 czerwca 2017r. PAK KWB Konin (Spółka) od początku stała na stanowisku, że brak było podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ. Żadne dotychczas wykonane opracowania […]

Z odkrywki do muzeum

Historię słonia leśnego, którego szczątki znaleziono w latach 80. minionego wieku, zna większość mieszkańców naszego regionu. W przeszłości wielokrotnie pisała o tym wydarzeniu lokalna prasa. Obecnie zrekonstruowany olbrzym jest jednym z cenniejszych eksponatów Muzeum Okręgowego w Koninie. Ale takich „kopalnianych” znalezisk jest znacznie więcej dlatego Kopalnia Węgla Brunatnego Konin jest cenionym partnerem tej placówki, a na przypadkowych z pozoru odkryciach korzysta szczególnie Dział Archeologiczny oraz Dział […]

Niezbędna symbioza

Podczas spalania węgla brunatnego w procesie produkcji energii elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego i energii cieplnej dla miasta Konina emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery i wytwarzane są uboczne produkty spalania (popioły, gipsy). Na potrzeby funkcjonowania instalacji pobierana jest też woda powierzchniowa do celów procesowych i chłodniczych oraz wytwarzane są ścieki. Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa środowiskowego – krajowego […]

Zbiornik Przykona – relaks na całe lato

Na www.oscislowo.pl proponujemy cykl wakacyjnych artykułów, w których będziemy zachęcać czytelników odwiedzających naszą stronę do spędzenia letniego czasu w miejscach, powstałych po rekultywacji terenów pokopalnianych. A są one naprawdę atrakcyjne i godne uwagi. Do wypoczynku nad wodą zachęcały ciepłe słoneczne dni podczas długiego majowego weekendu. Mieszkańcy Turku i okolic chętnie wybierali na miejsce relaksu zbiornik Przykona, który powstał na terenie pogórniczym odkrywki Adamów. Akwen utworzono na życzenie samorządu gminy […]

Węgiel koloru brunatnego

Polska energetyka w dużej mierze oparta jest na własnych, stałych surowcach – węglu kamiennym i brunatnym. Koszty produkcji energii w oparciu o te surowce są najniższe w stosunku do innych technologii. Podobna tendencja panuje na świecie, gdzie w 2014 roku z węgla wyprodukowano około 40 % (średnio) ogólnej ilości energii elektrycznej (Chiny – 76%, USA-38%, Europa – około 28%, Unia Europejska – ponad 21%, Polska […]