Slider

Umorzenie postępowania wobec PAK KWB Konin SA

Na początku lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego stanowiącego siedlisko ramienic. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto z urzędu 28 czerwca 2017r. PAK KWB Konin (Spółka) od początku stała na stanowisku, że brak było podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ. Żadne dotychczas wykonane opracowania […]

Z odkrywki do muzeum

Historię słonia leśnego, którego szczątki znaleziono w latach 80. minionego wieku, zna większość mieszkańców naszego regionu. W przeszłości wielokrotnie pisała o tym wydarzeniu lokalna prasa. Obecnie zrekonstruowany olbrzym jest jednym z cenniejszych eksponatów Muzeum Okręgowego w Koninie. Ale takich „kopalnianych” znalezisk jest znacznie więcej dlatego Kopalnia Węgla Brunatnego Konin jest cenionym partnerem tej placówki, a na przypadkowych z pozoru odkryciach korzysta szczególnie Dział Archeologiczny oraz Dział […]

Niezbędna symbioza

Podczas spalania węgla brunatnego w procesie produkcji energii elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego i energii cieplnej dla miasta Konina emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery i wytwarzane są uboczne produkty spalania (popioły, gipsy). Na potrzeby funkcjonowania instalacji pobierana jest też woda powierzchniowa do celów procesowych i chłodniczych oraz wytwarzane są ścieki. Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa środowiskowego – krajowego […]

Zbiornik Przykona – relaks na całe lato

Na www.oscislowo.pl proponujemy cykl wakacyjnych artykułów, w których będziemy zachęcać czytelników odwiedzających naszą stronę do spędzenia letniego czasu w miejscach, powstałych po rekultywacji terenów pokopalnianych. A są one naprawdę atrakcyjne i godne uwagi. Do wypoczynku nad wodą zachęcały ciepłe słoneczne dni podczas długiego majowego weekendu. Mieszkańcy Turku i okolic chętnie wybierali na miejsce relaksu zbiornik Przykona, który powstał na terenie pogórniczym odkrywki Adamów. Akwen utworzono na życzenie samorządu gminy […]

Węgiel koloru brunatnego

Polska energetyka w dużej mierze oparta jest na własnych, stałych surowcach – węglu kamiennym i brunatnym. Koszty produkcji energii w oparciu o te surowce są najniższe w stosunku do innych technologii. Podobna tendencja panuje na świecie, gdzie w 2014 roku z węgla wyprodukowano około 40 % (średnio) ogólnej ilości energii elektrycznej (Chiny – 76%, USA-38%, Europa – około 28%, Unia Europejska – ponad 21%, Polska […]

Czysta energia z węgla

Zdania co do miejsca węgla w miksie energetycznym wielu krajów są podzielone. A właściwie co do jego wielkości, bo co do zawartości eksperci od spalania węgla nie mają wątpliwości – nowe rozwiązania w tym zakresie są coraz czystsze i pozwalają spalać węgiel w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Sprzyja temu nie tylko wymiana starych bloków węglowych na nowe czy ich gruntowna modernizacja, co dzieje się […]

Węgiel brunatny w Polsce i Europie

Światowe zasoby węgla brunatnego możliwe do wydobycia szacowane są na około 512 mld ton (Kasiński, 2008 – patrz pkt 6 spisu dokumentów) i koncentrują się w kilkunastu krajach, przede wszystkim: Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Niemieckie zasoby węgla brunatnego – 41,2 mld ton – stanowią około 13 % rezerw globalnych. Biorąc pod uwagę ogromne ilości […]

Noteć pod specjalnym nadzorem

Rzeka Noteć, do której odprowadzane są wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice, jest pod stałą obserwacją służb PAK KWB Konin. Kopalnia zobowiązana jest do partycypacji w kosztach utrzymania oraz gruntowej konserwacji Noteci na odcinku od ujścia do Kanału Ślesińskiego (km 326+440) do ujścia Dopływu z Zielonki (km 344+680); taki obowiązek nakładają pozwolenia wodnoprawne. Na terenie gminy Wierzbinek rzeka jest nie tylko monitorowana – w ostatnim czasie prowadzone są tam […]

Kolejne poparcie dla „Ościsłowa”

Starania PAK KWB Konin SA o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy odkrywki Ościsłowo wspierają organizacje społeczne, pracodwacy, podmioty gospodarcze i samorządowcy z terenu Wschodniej Wielkopolski. 26 stycznia br. mass media poinformowały o kolejnej akcji poparcia dla tego przedsięwzięcia. Radni Powiatu Konińskiego na XXXIX sesji Rady wypracowali w tej sprawie następujące stanowisko: „Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów […]

Poparcie dla Ościsłowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (*) w Poznaniu wyraziła poparcie dla budowy odkrywki Ościsłowo oraz przedłużenia pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. W dokumencie przyjętym 20 grudnia 2017 roku czytamy: Postulujemy podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego Ościsłowo. PAK KWB Konin S.A. może być eksploatowana jeszcze od 7 do 10 lat, natomiast zasoby węgla złoża Ościsłowo […]