Slider

Niezbędna symbioza

Podczas spalania węgla brunatnego w procesie produkcji energii elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego i energii cieplnej dla miasta Konina emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery i wytwarzane są uboczne produkty spalania (popioły, gipsy). Na potrzeby funkcjonowania instalacji pobierana jest też woda powierzchniowa do celów procesowych i chłodniczych oraz wytwarzane są ścieki. Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa środowiskowego – krajowego […]

Zbiornik Przykona – relaks na całe lato

Na www.oscislowo.pl proponujemy cykl wakacyjnych artykułów, w których będziemy zachęcać czytelników odwiedzających naszą stronę do spędzenia letniego czasu w miejscach, powstałych po rekultywacji terenów pokopalnianych. A są one naprawdę atrakcyjne i godne uwagi. Do wypoczynku nad wodą zachęcały ciepłe słoneczne dni podczas długiego majowego weekendu. Mieszkańcy Turku i okolic chętnie wybierali na miejsce relaksu zbiornik Przykona, który powstał na terenie pogórniczym odkrywki Adamów. Akwen utworzono na życzenie samorządu gminy Przykona. […]

Węgiel koloru brunatnego

Polska energetyka w dużej mierze oparta jest na własnych, stałych surowcach – węglu kamiennym i brunatnym. Koszty produkcji energii w oparciu o te surowce są najniższe w stosunku do innych technologii. Podobna tendencja panuje na świecie, gdzie w 2014 roku z węgla wyprodukowano około 40 % (średnio) ogólnej ilości energii elektrycznej (Chiny – 76%, USA-38%, Europa – około 28%, Unia Europejska – ponad 21%, Polska – […]

Czysta energia z węgla

Zdania co do miejsca węgla w miksie energetycznym wielu krajów są podzielone. A właściwie co do jego wielkości, bo co do zawartości eksperci od spalania węgla nie mają wątpliwości – nowe rozwiązania w tym zakresie są coraz czystsze i pozwalają spalać węgiel w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Sprzyja temu nie tylko wymiana starych bloków węglowych na nowe czy ich gruntowna modernizacja, co dzieje się między innymi w Polsce, ale także […]

Węgiel brunatny w Polsce i Europie

Światowe zasoby węgla brunatnego możliwe do wydobycia szacowane są na około 512 mld ton (Kasiński, 2008 – patrz pkt 6 spisu dokumentów) i koncentrują się w kilkunastu krajach, przede wszystkim: Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Niemieckie zasoby węgla brunatnego – 41,2 mld ton – stanowią około 13 % rezerw globalnych. Biorąc pod uwagę ogromne ilości węgla brunatnego zalegające […]

Noteć pod specjalnym nadzorem

Rzeka Noteć, do której odprowadzane są wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice, jest pod stałą obserwacją służb PAK KWB Konin. Kopalnia zobowiązana jest do partycypacji w kosztach utrzymania oraz gruntowej konserwacji Noteci na odcinku od ujścia do Kanału Ślesińskiego (km 326+440) do ujścia Dopływu z Zielonki (km 344+680); taki obowiązek nakładają pozwolenia wodnoprawne. Na terenie gminy Wierzbinek rzeka jest nie tylko monitorowana – w ostatnim czasie prowadzone są tam prace konserwacyjne na dwóch […]

Kolejne poparcie dla “Ościsłowa”

Starania PAK KWB Konin SA o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy odkrywki Ościsłowo wspierają organizacje społeczne, pracodwacy, podmioty gospodarcze i samorządowcy z terenu Wschodniej Wielkopolski. 26 stycznia br. mass media poinformowały o kolejnej akcji poparcia dla tego przedsięwzięcia. Radni Powiatu Konińskiego na XXXIX sesji Rady wypracowali w tej sprawie następujące stanowisko: „Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów RP z apelem […]

Poparcie dla Ościsłowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (*) w Poznaniu wyraziła poparcie dla budowy odkrywki Ościsłowo oraz przedłużenia pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. W dokumencie przyjętym 20 grudnia 2017 roku czytamy: Postulujemy podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego Ościsłowo. PAK KWB Konin S.A. może być eksploatowana jeszcze od 7 do 10 lat, natomiast zasoby węgla złoża Ościsłowo szacuje się na około 40 mln […]

Ościsłowo w komisji parlamentarnej

Podstawowym celem funkcjonowania PAK KWB Konin SA jest wydobywanie węgla brunatnego na potrzeby elektrowni ZE PAK SA. Działalność ta kontynuowana jest nieprzerwanie od ponad siedemdziesięciu lat. Począwszy od odkrywki Morzysław, poprzez Niesłusz, Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Jóźwin, Lubstów, Drzewce, aż po Tomisławice, przez dziesiątki lat konińscy górnicy wydobywają bogactwo naszego regionu z korzyścią dla jego mieszkańców i rozwoju tej części Wielkopolski, zasilając w paliwo elektrownie Konin […]

Odkrywka szansą na wodę dla jeziora

4 października 2017 r. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (PAK KWB Konin SA) wystosowała pismo do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym informuje o podjęciu decyzji o sfinansowaniu budowy rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego. Przypomnijmy, że problem ten od wielu lat nęka mieszkańców naszego regionu na terenach położonych m. in. nad jeziorami Wilczyńskim i Budzisławskim. PAK […]