Slider

Program dla sektora węgla brunatnego na lata 2017-2030
– Co dalej…

Nie można mówić o bezpieczeństwie energetycznym kraju bez udziału węgla brunatnego. Potwierdzają tę tezę posłowie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, którzy zapoznali się z programem dla sektora węgla brunatnego na lata 2017 – 2030 z perspektywą do roku 2050, który powstał pod patronatem Ministerstwa Energii. Z Programu wynika, że ze spalania tego paliwa powstaje około 33 proc. ogółu energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Dokument informuje, że mniej więcej do 2030 roku produkcja energii elektrycznej z węgla […]