Slider

Poparcie dla Ościsłowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (*) w Poznaniu wyraziła poparcie dla budowy odkrywki Ościsłowo oraz przedłużenia pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. W dokumencie przyjętym 20 grudnia 2017 roku czytamy: Postulujemy podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego Ościsłowo. PAK KWB Konin S.A. może być eksploatowana jeszcze od 7 do 10 lat, natomiast zasoby węgla złoża Ościsłowo […]