Slider

Kolejne poparcie dla “Ościsłowa”

Starania PAK KWB Konin SA o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy odkrywki Ościsłowo wspierają organizacje społeczne, pracodwacy, podmioty gospodarcze i samorządowcy z terenu Wschodniej Wielkopolski. 26 stycznia br. mass media poinformowały o kolejnej akcji poparcia dla tego przedsięwzięcia. Radni Powiatu Konińskiego na XXXIX sesji Rady wypracowali w tej sprawie następujące stanowisko: „Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów RP z apelem […]

Poparcie dla Ościsłowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (*) w Poznaniu wyraziła poparcie dla budowy odkrywki Ościsłowo oraz przedłużenia pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. W dokumencie przyjętym 20 grudnia 2017 roku czytamy: Postulujemy podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego Ościsłowo. PAK KWB Konin S.A. może być eksploatowana jeszcze od 7 do 10 lat, natomiast zasoby węgla złoża Ościsłowo szacuje się na około 40 mln […]