Slider

Wokół jeziorka Zatorze

Minęło 58 lat od czasu zamknięcia odkrywki Niesłusz (działała w latach 1953 – 1961), zatem młodsi mieszkańcy Konina jej nie pamiętają, a i starszym nie zawsze łatwo ją wspominać, zwłaszcza że obecny widok dawnego wyrobiska tego nie ułatwia. Przypomnijmy, że odkrywka powstała po wysuszeniu jeziora Niesłusz, ponieważ węgiel częściowo zalegał pod jego dnem. Kiedy eksploatacja surowca została zakończona (w sumie wydobyto 4 mln ton węgla), zaczęto rozważać, jak wykorzystać […]

Umorzenie postępowania wobec PAK KWB Konin SA

Na początku lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego stanowiącego siedlisko ramienic. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto z urzędu 28 czerwca 2017r. PAK KWB Konin (Spółka) od początku stała na stanowisku, że brak było podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ. Żadne dotychczas wykonane opracowania naukowe i opinie eksperckie […]