Slider

Zasłużony uczestnik transformacji

Bez żadnych wątpliwości węgiel brunatny oddał Polsce ogromne zasługi. Trzeba bowiem pamiętać o trudnych latach powojennych, stanie ówczesnego górnictwa i polskiej energetyki, która w 1946 roku posiadała 361 czynych elektrowni o mocy zaledwie 2553 MW, w tym 191 elektrowni zawodowych o łącznej mocy 1296 MW [Energetyka Polska, http://www.energetyka-polska.pl/default_022.html]. Powstające w powojennej rzeczywistości nowe siłownie potrzebowały taniego paliwa. Nikt wówczas nie myślał zbytnio o środowisku, o szkodliwości wynikających ze spalania węgla brunatnego w energetycznych kotłach, […]