Slider

Nowe spojrzenie na Region

Odkrywka „Ościsłowo”, o której uruchomienie zabiega konińska kopalnia, miała być pomostem w transformacji energetycznej subregionu konińskiego, która już rozpoczęła się i trwać będzie lat wiele. Transformacja to bowiem proces powolny, uwzględniający kwestie ekonomiczne, społecznei środowiskowe, z założenia polegający na stopniowym eliminowaniu węgla z miksu energetycznego w polskich elektrowniach na rzecz źródeł odnawialnych – energii ze słońca, wiatru, wody i biomasy, a także energii jądrowej i wodorowej. Otóż „Ościsłowo” miało być […]