Odkrywka szansą na wodę dla jeziora

4 października 2017 r. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (PAK KWB Konin SA) wystosowała pismo do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym informuje o podjęciu decyzji o sfinansowaniu budowy rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego.

Przypomnijmy, że problem ten od wielu lat nęka mieszkańców naszego regionu na terenach położonych m. in. nad jeziorami Wilczyńskim i Budzisławskim. PAK KWB Konin SA we wspomnianym piśmie wyszczególnia wszystkie pozwolenia i decyzje, jakie Spółka uzyskała do tej pory starając się zrealizować całe przedsięwzięcie. Oszacowała też jego koszt na kwotę 11 974 280 złotych brutto.

Do tej pory przedłużające się procedury związane z budową rurociągu spowodowane były m. in. tym, że PAK KWB Konin nie był jedynym uczestnikiem postępowania. Dowodem dobrej woli jest zatem podjęta ostatnio przez Spółkę deklaracja całościowego sfinansowania budowy rurociągu tłocznego, przerzucającego wodę z odkrywki do Jeziora Wilczyńskiego. Dowodem dobrej woli była też decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z grudnia 2016 roku, o odrolnieniu gruntów w gminach Skulsk i Ślesin i przeznaczeniu ich pod budowę odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo. Ta dobra wola jest tu o tyle istotna, że wyrażona została po dokładnej analizie ekspertyzy „wpływ inwestycji pn. budowa odkrywki Ościsłowo na stosunki wodne oraz produkcję rolniczą w rejonie oddziaływania tej inwestycji” wykonanej w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. To z kolei jest o tyle ważne, że w wydanej wcześniej decyzji środowiskowej, określającej warunki realizacji budowy rurociągu tłocznego i przerzutu wody wyraźnie zaznaczono, że „ciągłość zasilania w wodę Jeziora Wilczyńskiego może zapewnić tylko i wyłącznie odkrywka Ościsłowo”.

W piśmie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Spółka PAK KWB Konin przytacza jeszcze inne fakty, przemawiające za budową odkrywki, co – zaznaczmy raz jeszcze – jest pierwszorzędnym warunkiem powstania rurociągu niezwykle ważnego dla samego jeziora Wilczyńskiego, ale i całego regionu, który dzięki temu ma szanse na zachowanie swoich dotychczasowych walorów turystycznych i rekreacyjnych.

Fot. Piotr Ordan