Ościsłowo w komisji parlamentarnej

Podstawowym celem funkcjonowania PAK KWB Konin SA jest wydobywanie węgla brunatnego na potrzeby elektrowni ZE PAK SA. Działalność ta kontynuowana jest nieprzerwanie od ponad siedemdziesięciu lat. Począwszy od odkrywki Morzysław, poprzez Niesłusz, Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Jóźwin, Lubstów, Drzewce, aż po Tomisławice, przez dziesiątki lat konińscy górnicy wydobywają bogactwo naszego regionu z korzyścią dla jego mieszkańców i rozwoju tej części Wielkopolski, zasilając w paliwo elektrownie Konin i Pątnów.

W drugim dziesięcioleciu XXI wieku kończą się powoli zasoby węgla w dwóch eksploatowanych przez Kopalnię Konin odkrywkach – Jóźwin i Drzewce. Kopalnia zmuszona jest do uruchomienia nowego złoża. Najkorzystniejszym i najbardziej opłacalnym pod względem zasobowym i technologicznym jest obecnie złoże Ościsłowo. PAK KWB Konin SA., znając procedury związane z budową nowej odkrywki, z odpowiednim wyprzedzeniem rozpoczęła starania o pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i decyzji.

Ważną datą w całym procesie starań o uruchomienie nowej odkrywki jest 6 sierpnia 2015 roku, kiedy to Kopalnia wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu z wnioskiem o wydanie decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo. Od dnia złożenia wniosku minęły ponad dwa lata, a sprawa odkrywki Ościsłowo utknęła w miejscu. Kolejne „przeszkody”, mające wpływ na wydanie dla PAK KWB Konin SA wspomnianej decyzji, opisane zostały w piśmie Zarządu Kopalni do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z 23 października 2017 roku (załącznik nr 2).

W sprawę odwlekania terminu wydania decyzji zezwalającej na podjęcie kolejnych kroków zmierzających do uzyskania koncesji na budowę i uruchomienia odkrywki Ościsłowo włączyły się regionalne i lokalne media. Swoje stanowisko od wielu miesięcy prezentuje i uzasadnia Zarząd PAK KWB Konin SA. Wspierają te działania parlamentarzyści Ziemi Konińskiej i samorządowcy.

Ponieważ wybudowanie w odpowiednim czasie nowej odkrywki i zapewnienie nieprzerwanych dostaw paliwa do konińskich elektrowni staje się coraz mniej realne (czas budowy odkrywki to kilka lat), na początku listopada br. starania o nowe złoże dla Kopalni Konin i utrzymanie około 7 proc. energii elektrycznej dostarczanej przez ZE PAK SA do Krajowego Systemu Energetycznego przybrały na sile. 7 listopada br. Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki wystosował pismo do Posła Marka Suskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa (załącznik nr 1), które trafiło jednocześnie do wszystkich członków Komisji. Dokumentem zainteresowała się regionalna i branżowa prasa (Puls Biznesu – „PAK ma problem z Ościsłowem”, CIRE.pl – „Komisja sejmowa zajmie się PAK”, iTUREK.pl – „Komisja sejmowa zajmie się przyszłością ZE PAK”, NETTG.pl – „Posłowie z obawą o przyszłość elektrowni PAK i regionu”). Dzień później, 8 listopada br. w porządku obrad Komisji jest m. in. wystąpienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego na temat „zabezpieczenia 7 proc. energii elektrycznej z ZE PAK, którego dalsze funkcjonowanie jest zagrożone”. W posiedzeniu Komisji uczestniczy Zarząd PAK KWB Konin SA.

Dalsze opóźnianie lub uniemożliwienie eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo to fatalne w skutkach konsekwencje nie tylko dla Grupy Kapitałowej ZE PAK i jej pracowników, ale także dla całego regionu konińskiego i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Czy taka myśl przyświeca także naszym reprezentantom w Sejmie RP?

ZAŁĄCZNIK NR 1. PISMO PREZYDENTA NOWICKIEGO DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
ZAŁĄCZNIK NR 2. PISMO ZARZĄDU ZE PAK SA DO MINISTRA ENERGII