Czysta energia z węgla

Zdania co do miejsca węgla w miksie energetycznym wielu krajów są podzielone. A właściwie co do jego wielkości, bo co do zawartości eksperci od spalania węgla nie mają wątpliwości – nowe rozwiązania w tym zakresie są coraz czystsze i pozwalają spalać węgiel w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Sprzyja temu nie tylko wymiana starych bloków węglowych na nowe czy ich gruntowna modernizacja, co dzieje się między innymi w Polsce, ale także wdrażanie nowych technologii. Duża w tym rola środowisk akademickich, wyższych uczelni. W naszym kraju postawiono na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską i inne wiodące uczelnie politechniczne, które dysponują szeregiem nowych programów zmierzających do tego, by w sposób jak najbardziej czysty spalać węgiel.

Polacy współpracują w tym zakresie z wieloma partnerami zagranicznymi. Pod koniec ubiegłego roku odbyło się trzecie już Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla, którego celem jest przedstawienie głównych założeń polityk energetycznych obydwu państw oraz omówienie inicjatyw podejmowanych w zakresie promowania czystych technologii węglowych.

Podobnie jak w Polsce i wielu innych państwach, polityka energetyczna Japonii nie zmierza do eliminacji węgla z krajowej energetyki, a do jego czystego i efektywnego spalania. Zdaniem Yota Ono, Komisarza ds. Międzynarodowych w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, węgiel, to także istotne źródło energii wielu innych gospodarek krajów azjatyckich [biznesalert, http://biznesalert.pl/japonia-wegiel-pozostanie-istotnym-zrodlem-energii/, dostęp: 3.04.2018 r.]. Zarówno Polska, jak i Japonia deklarują chęć zachowania węgla w miksie energetycznym oraz współpracę nad tym, by spalać go w sposób bardziej ekologiczny i coraz bardziej czystszy.
Ciekawym czynnikiem w sferze dalszego wykorzystania węgla dla energetyki może być współpraca z Państwem Środka, które także deklaruje know-how w tym zakresie. W Chinach powstają najbardziej efektywne elektrownie węglowe na świecie i Chińczycy mogą potencjalnie współpracować na tym polu z Europą Środkowo-Wschodnią. [biznesalert, http://biznesalert.pl/jakobik-istnieje-cos-takiego-czyste-technologie-weglowe/, dostęp: 3.04.2018 r.].

Polska, Chiny, Japonia, i szereg innych państw, zarówno z Azji jak i Europy, kraje, które chcą utrzymać silny przemysł, mają liczące się zasoby węgla i nie chcą od niego odchodzić, razem szukają rozwiązań na miarę XXI wieku.

Należy sądzić, że w takim towarzystwie, z potężnym potencjałem badawczym i wsparciem ze strony ekspertów i ośrodków akademickich, chociażby wspomnianych wyżej partnerów, da się pogodzić kwestie klimatyczne i gospodarcze. Także w Polsce.

I choć wiadomo, że rola węgla w globalnej produkcji energii elektrycznej, zarówno w Polsce, jak i na świecie, będzie malała, to jednak do momentu jego zupełnej marginalizacji upłynie jeszcze sporo czasu. Dobrze więc, że trwają intensywne poszukiwania najlepszych rozwiązań, aby w okresie współczesnej eksploatacji kopalń i odkrywek i wykorzystania tego paliwa w energetyce proces ten przebiegał w sposób niskoemisyjny, przyjazny środowisku.

Opr. R. Słowiński
foto: nowiny.pl