Ulica Brunatna

Od niedawna mieszkańcy Konina mają nową ulicę – Brunatną. Nazwa nieprzypadkowa, nawiązuje do górniczej historii miejsca, choć po istniejącej tam kiedyś odkrywce dzisiaj nie ma już śladu.

Przed laty na tym terenie działała odkrywka Gosławice, trzecia w dziejach kopalni Konin. Eksploatacja węgla z pola Gosławice rozpoczęła się 31 sierpnia 1958 roku i trwała do 12 kwietnia 1974 roku, przez 16 lat wydobyto 39 mln ton węgla. Po wyczerpaniu złoża wyrobisko zostało zazwałowane, po pewnym czasie pojawiły się tam pola uprawne, a na zwałowisku zewnętrznym wyrósł las. A teraz postanowiono zbudować łącznik między dwiema ruchliwymi trasami Konina – ulicą Przemysłową i Kleczewską, przecinający gosławickie zwałowisko.

Ulicą Brunatną można nie tylko przejechać, ale także zrobić sobie spacer, jako że wzdłuż asfaltu biegnie ścieżka rowerowo-piesza. Zaczynając wycieczkę od skrzyżowania z ulicą Kleczewską mijamy stadninę koni. Celem budowy łącznika było m. in. ułatwienie dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych. I takie właśnie tereny rozciągają się z wzdłuż ulicy, widać tam zabudowania pierwszych firm.

Po lewej stronie mamy tereny pogórnicze zrekultywowane w kierunku leśnym i rolnym. Wierzchowina zwałowiska ciągnąca się wzdłuż Posady nadal jest porośnięta lasem, ale obszary rolnicze również zostały przeznaczone pod cele inwestycyjne.

Ulicą Brunatną jeszcze nie kursują miejskie autobusy, ale przewidziano dla nich nowe trasy, o czym świadczą gotowe zatoczki i przystanki.

Kiedy dotrzemy do rozjazdu, możemy skręcić w prawo do Czarnej Wody albo udać się do końca ulicy, wówczas po lewej stronie w głębi widać elektrownie Pątnów i Konin oraz turkusowe jeziorko, stanowiące budowlę hydrotechniczną PAK.

Nowa ulica ułatwiła dojazd do wspomnianej Czarnej Wody, jeziorka powstałego w wyrobisku odkrywki Gosławice. Odkąd akwen zarybia koło PZW działające w kopalni Konin, zbiornik stał się rajem dla wędkarzy. Jest to także niezwykle urokliwe miejsce rekreacji, chętnie odwiedzane przez mieszkańców miasta.

Fot. Piotr Ordan

Odkrywka Gosławice

W miejscu Pola I (obecnie przy ulicy Kleczewskiej) rośnie zboże, w głębi zwałowisko zewnętrzne odkrywki Gosławice (rok 1998)

Ulica Brunatna

Jezioro Czarna Woda