Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK S.A.) jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej, jednym z największych podmiotów gospodarczych w Wielkopolsce. Podstawową działalnością Grupy ZE PAK S.A. jest wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa zatrudnia aktualnie 5411 pracowników.

Od października 2012 roku ZE PAK S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest kontrolowana przez prywatnego akcjonariusza większościowego, akcjonariuszami Spółki są również fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie biomasy. Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. obejmują trzy elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Łączna moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach ZE PAK S.A. w 2017 roku wynosiła 2501 MW.