PAK KWB Konin S.A.

Kopalnia Konin działa od ponad 70 lat i zatrudnia obecnie ponad tysiąc pracowników. Węgiel pozyskiwany jest metodą odkrywkową i przeznaczony do produkcji energii elektrycznej przez elektrownie Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

Obecnie eksploatowane są trzy odkrywki: Jóźwin II B, Drzewce oraz Tomisławice. Od 1945 roku ze wszystkich konińskich odkrywek wydobyto ponad 610 mln ton węgla brunatnego.

Powstanie kopalni dało impuls do dynamicznego rozwoju całego regionu – w stosunkowo krótkim czasie powstały elektrownie, fabryka urządzeń górnictwa odkrywkowego, huta aluminium i wiele innych przedsiębiorstw. Rozbudowa przemysłu spowodowała wzrost poziomu edukacji miejscowej ludności, jej awans ekonomiczny i cywilizacyjny. Kilka tysięcy pracowników zatrudnionych w konińskim kompleksie paliwowo-energetycznym tworzy stabilny rynek konsumencki, wpływając na powstawanie miejsc pracy w sektorze usług i firm przemysłowego zaplecza.

Działalność kopalni była także głównym motorem rozwoju samego Konina, który z niewielkiego 12-tysięcznego miasteczka urósł do nowoczesnego kilkudziesięciotysięcznego ośrodka z własnym środowiskiem akademickim. Niemal od początku swego istnienia PAK KWB Konin S.A. wspierała wiele inicjatyw społecznych, począwszy od budowy przedszkoli, a skończywszy na obiektach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

W 2012 roku Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów–Konin S.A. jako PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.