Dlaczego Ościsłowo

Za uruchomieniem odkrywki Ościsłowo przemawia wiele argumentów ekonomicznych, społecznych i technicznych. Przy obecnym poziomie technologii elektrownie konwencjonalne nie mogą być zastąpione przez odnawialne źródła energii (OZE). Twierdzenie, iż „wystarczy nam słońce, woda i wiatr”, nie ma pokrycia w polskiej rzeczywistości. Niestety, nie wystarczy. Nie oznacza to, że OZE nie powinny być rozwijane – przeciwnie, na rynku energetycznym jest miejsce dla wszystkich wytwórców.

Odkrywka jest niezbędna dla zapewnienia dostaw węgla dla potrzeb konińskich elektrowni. Są one najbardziej na północ wysuniętymi siłowniami w Polsce i umożliwiają niezakłóconą pracę Krajowego Systemu Energetycznego w środkowych i północnych regionach kraju.

Otwarcie odkrywki Ościsłowo to szansa dalszego rozwoju wschodniej Wielkopolski, a przede wszystkim gmin górniczych, które zwiększą swój potencjał i możliwości inwestycyjne dzięki opłatom i podatkom odprowadzanym przez kopalnię.

Uruchomienie Ościsłowa będzie miało istotny wpływ na rynek pracy w Wielkopolsce. Dzięki tej inwestycji utrzymane zostaną miejsca pracy w kopalni i innych spółkach Grupy ZE PAK S.A.

Niezwykle korzystne jest to, że nowa odkrywka będzie naturalną kontynuacją obecnie funkcjonującej odkrywki Jóźwin. Złoże Ościsłowo znajduje się w odległości zaledwie trzech kilometrów na wschód od Jóźwina. Przy jego zagospodarowaniu będzie zatem można wykorzystać całą istniejącą już infrastrukturę obecnie eksploatowanej odkrywki – maszyny podstawowe, ciągi przenośników węglowych, nadkładowych i zwałowych, zasilanie oraz zaplecze i plac składowy węgla.

Bogate doświadczenie w budowie nowych odkrywek węgla brunatnego – kopalnia Konin, jako jedyna w branży, w swojej 71-letniej historii uruchomiła już dziesięć odkrywek.

Odkrywki PAK KWB Konin S.A.

Mapa Ościsłowa