Korzyści dla gmin

Kopalnia wywiera silny wpływ na życie gospodarcze gmin górniczych. Przede wszystkim jest liczącym się w regionie pracodawcą. Grupa ZE PAK S.A. zatrudnia obecnie ponad 6 tysięcy osób.

Kopalnia wraz ze spółkami podległymi jest partnerem biznesowym dla wielu lokalnych producentów i usługodawców. Służy to powstawaniu i rozwojowi miejscowych placówek handlowych i zakładów usługowych różnych branż.

Kopalnia systematycznie odprowadza do gmin miliony złotych w postaci podatków i opłat. Taki zastrzyk finansowy pozwala gminom na realizację inwestycji poprawiających infrastrukturę techniczną, zwiększających atrakcyjność gminy i standard życia mieszkańców. Przykładem może być gmina Sompolno, na terenie której działała odkrywka Lubstów, a także gmina Kleczew, która od lat zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingu najbogatszych gmin w Polsce. Wpłaty zasilają kasy gminne także przez wiele lat po zakończeniu eksploatacji.

Realizacja inwestycji na odkrywce Ościsłowo również oznaczać będzie odprowadzenie podatków i opłat dla trzech wielkopolskich gmin: Ślesin, Skulsk i Wilczyn. Łącznie z tytułu podatku od nieruchomości gminy te otrzymają kilkaset mln zł, natomiast z tytułu opłaty eksploatacyjnej kilkadziesiąt mln zł. W gminach zostanie także podatek dochodowy PIT, który zapłacą osoby zatrudnione w Grupie ZE PAK SA.

Centrum Kleczewa