Inwestycja Ościsłowo

Zasoby bilansowe węgla leżące w granicach odkrywki Ościsłowo wynoszą około 41,3 mln Mg (ton), z czego zasoby przemysłowe to 39,9 mln Mg. Ich wydobycie będzie wymagało zdjęcia około 500 mln m3 nadkładu. Eksploatacja węgla planowana jest do 2034 roku.

Powierzchnia zajęta przez odkrywkę (wraz z pasem technicznym o szerokości 50-150 m, przeznaczonym pod infrastrukturę niezbędną do obsługi odkrywki) obejmie około 1580 ha. Natomiast powierzchnia obszaru eksploatacji węgla wyniesie 1235 ha. W tym miejscu po zakończeniu eksploatacji powstanie zwałowisko wewnętrzne (ok. 880 ha) i wyrobisko końcowe zajmujące około 380 ha, w granicach którego zostanie utworzony zbiornik wodny o powierzchni 330 ha.

Odkrywka Ościsłowo powstanie na terenie trzech gmin: Skulsk, Ślesin i Wilczyn.

W granicach gminy Skulsk teren odkrywki wraz z pasem technicznym zajmie ok. 200 ha, a powierzchnia wkopu wyniesie 160 ha. Zasoby bilansowe węgla w tej gminie wynoszą 5,88 mln Mg. Tereny pogórnicze zostaną zrekultywowane w kierunku rolnym lub leśnym.

Na obszarze gminy Ślesin odkrywka wraz z pasem technicznym zajmie 575 ha, a sam wkop 435 ha. Zasoby bilansowe węgla wynoszą tam 11,80 mln Mg. Po zakończeniu eksploatacji planowana jest rekultywacja rolna lub leśna.

Największa część odkrywki będzie położona na obszarze gminy Wilczyn. Powierzchnia zajęta przez odkrywkę wraz z pasem technicznym wyniesie 805 ha, a powierzchnia wkopu to 640 ha. Zasoby bilansowe węgla w tej gminie wynoszą 23,99 mln Mg. Planuje się rekultywację w kierunku rolnym, leśnym, wodnym i innym.

W gminie Kleczew pas infrastruktury technicznej potrzebnej dla prowadzenia odkrywki zajmie około 90 ha.

Wydobycie węgla z odkrywki Ościsłowo rozpocznie się w miejscowości Szyszynek (gmina Ślesin).