Korzyści ekonomiczne i społeczne

  • Większe pieniądze w budżecie gminy dzięki podatkom od nieruchomości, gruntów oraz od wynagrodzeń pracowników.
  • Gminy, na terenie których znajdują się kopalnie odkrywkowe, zaliczają się do najbogatszych w Polsce. Przykładem może być gmina Kleszczów, na terenie której zlokalizowana jest Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
  • Możliwość rozwoju gmin. Pieniądze uzyskane z podatków od kopalni gminy mogą zainwestować w rozwój lokalnej infrastruktury. Powstaną nowe firmy, zakłady usługowe i sklepy, wzrośnie zapotrzebowanie na wiele form usług, także tych związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu, w tym agroturystykę.
  • Wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów. Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej oraz informatycznej, wpływa na zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów. W konsekwencji powstają nowe miejsca pracy, a gminy zyskują dodatkowe wpływy.
  • Poprawa jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy gmin nie będą musieli szukać pracy w innych regionach czy emigrować za granicę. Dzięki nowym inwestycjom ułatwiony będzie także ich dostęp do służby zdrowia, oświaty, kultury i różnych form rekreacji.