Informacja dla mieszkańców

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w celu prowadzenia swojej działalności polegającej na eksploatacji węgla brunatnego nabywa nieruchomości, na których ta działalność ma się odbywać. Tereny, którymi zainteresowana jest kopalnia, ujęte są zarówno w koncesji pozwalającej na eksploatację, jak również w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której prowadzona jest działalność górnicza.

Aby ta działalność przebiegała poprawnie, należy z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować tereny, na których prowadzona będzie eksploatacja. Polega to na ich odwodnieniu, utworzeniu odpowiedniej infrastruktury, doprowadzeniu zasilania w energię elektryczną itp. Dlatego też na projektowanej odkrywce Ościsłowo kopalnia nabywać będzie nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem. W niektórych przypadkach, głównie przy inwestycjach liniowych (budowa zasilania energetycznego, odwodnienia) będziemy występowali do Państwa z propozycją wcześniejszego udostępnienia nieruchomości za wynagrodzeniem, a następnie będziemy te nieruchomości nabywać.

W przypadku terenów przeznaczonych pod odkrywkę Ościsłowo planujemy niezwłocznie po uzyskaniu koncesji przedstawić publicznie informacje o planowanych terminach zajęcia nieruchomości w poszczególnych sołectwach.

Ponadto, nasi pracownicy skontaktują się z właścicielami wszystkich nieruchomości, które będą przewidziane do nabycia w pierwszych pięciu latach od uzyskania koncesji. Sukcesywnie będziemy także kontaktować się z właścicielami kolejnych nieruchomości znajdujących się na terenie przewidzianej odkrywki.

Nasze pierwsze spotkania będą miały na celu zebranie informacji o posiadanych przez Państwa gospodarstwach, siedliskach, ale także o Państwa oczekiwaniach. Będzie to również okazja do przekazaniu Państwu informacji o kolejnych procedurach związanych z nabyciem nieruchomości.

Cenę nabycia będziemy ustalać z właścicielami nieruchomości w negocjacjach, z których każdorazowo sporządzony zostanie protokół.

Negocjacjom podlega również czas nabycia nieruchomości, warunki płatności czy czas opuszczenia (wydania) nieruchomości. Po zakończeniu negocjacji i ustaleniu warunków nabycia przez strony nastąpi przeniesienie praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty notarialne pokrywane będą przez kopalnię.

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo w trakcie spotkań z naszymi pracownikami. Mogą Państwo także zadać nurtujące Was pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oscislowo@kwbkonin.pl. Z pewnością niezwłocznie na te pytania odpowiemy. Zapewniamy Państwu także pomoc w zebraniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a także pomoc przy uregulowaniu spraw własnościowych, które często nie są jeszcze załatwione (np. sprawy spadkowe, zasiedzenia czy uwłaszczenia nieruchomości).