Slider

Węgiel koloru brunatnego

Polska energetyka w dużej mierze oparta jest na własnych, stałych surowcach – węglu kamiennym i brunatnym. Koszty produkcji energii w oparciu o te surowce są najniższe w stosunku do innych technologii. Podobna tendencja panuje na świecie, gdzie w 2014 roku z węgla wyprodukowano około 40 % (średnio) ogólnej ilości energii elektrycznej (Chiny – 76%, USA-38%, Europa – około 28%, Unia Europejska – ponad 21%, Polska […]

Czysta energia z węgla

Zdania co do miejsca węgla w miksie energetycznym wielu krajów są podzielone. A właściwie co do jego wielkości, bo co do zawartości eksperci od spalania węgla nie mają wątpliwości – nowe rozwiązania w tym zakresie są coraz czystsze i pozwalają spalać węgiel w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Sprzyja temu nie tylko wymiana starych bloków węglowych na nowe czy ich gruntowna modernizacja, co dzieje się […]

Węgiel brunatny w Polsce i Europie

Światowe zasoby węgla brunatnego możliwe do wydobycia szacowane są na około 512 mld ton (Kasiński, 2008 – patrz pkt 6 spisu dokumentów) i koncentrują się w kilkunastu krajach, przede wszystkim: Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Niemieckie zasoby węgla brunatnego – 41,2 mld ton – stanowią około 13 % rezerw globalnych. Biorąc pod uwagę ogromne ilości […]

Noteć pod specjalnym nadzorem

Rzeka Noteć, do której odprowadzane są wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice, jest pod stałą obserwacją służb PAK KWB Konin. Kopalnia zobowiązana jest do partycypacji w kosztach utrzymania oraz gruntowej konserwacji Noteci na odcinku od ujścia do Kanału Ślesińskiego (km 326+440) do ujścia Dopływu z Zielonki (km 344+680); taki obowiązek nakładają pozwolenia wodnoprawne. Na terenie gminy Wierzbinek rzeka jest nie tylko monitorowana – w ostatnim czasie prowadzone są tam […]

Kolejne poparcie dla „Ościsłowa”

Starania PAK KWB Konin SA o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy odkrywki Ościsłowo wspierają organizacje społeczne, pracodwacy, podmioty gospodarcze i samorządowcy z terenu Wschodniej Wielkopolski. 26 stycznia br. mass media poinformowały o kolejnej akcji poparcia dla tego przedsięwzięcia. Radni Powiatu Konińskiego na XXXIX sesji Rady wypracowali w tej sprawie następujące stanowisko: „Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów […]

Poparcie dla Ościsłowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (*) w Poznaniu wyraziła poparcie dla budowy odkrywki Ościsłowo oraz przedłużenia pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. W dokumencie przyjętym 20 grudnia 2017 roku czytamy: Postulujemy podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego Ościsłowo. PAK KWB Konin S.A. może być eksploatowana jeszcze od 7 do 10 lat, natomiast zasoby węgla złoża Ościsłowo […]

Ościsłowo w komisji parlamentarnej

Podstawowym celem funkcjonowania PAK KWB Konin SA jest wydobywanie węgla brunatnego na potrzeby elektrowni ZE PAK SA. Działalność ta kontynuowana jest nieprzerwanie od ponad siedemdziesięciu lat. Począwszy od odkrywki Morzysław, poprzez Niesłusz, Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Jóźwin, Lubstów, Drzewce, aż po Tomisławice, przez dziesiątki lat konińscy górnicy wydobywają bogactwo naszego regionu z korzyścią dla jego mieszkańców i rozwoju tej części Wielkopolski, zasilając w paliwo elektrownie […]

Odkrywka szansą na wodę dla jeziora

4 października 2017 r. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (PAK KWB Konin SA) wystosowała pismo do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym informuje o podjęciu decyzji o sfinansowaniu budowy rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego. Przypomnijmy, że problem ten od wielu lat nęka mieszkańców naszego regionu na terenach położonych m. in. nad jeziorami Wilczyńskim […]

Giganty Mocy

Cywilizacja stworzona przez człowieka potrzebuje gigantycznej energii, aby mogła istnieć i rozwijać się. Globalnie, ale także i u nas, w Polsce, potrzeba jej bardzo dużo. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu elektrownie muszą wytwarzać ogromne ilości megawatogodzin energii elektrycznej. Tylko w ubiegłym roku w samym PAK-u wyprodukowano jej ponad 10 milionów MWh i ponad 2 miliony GJ energii cieplnej, spalając we wszystkich kotłach czterech elektrowni prawie […]

Niemcy węglem brunatnym stoją. I stać będą.

Niemcy to światowy lider wydobycia węgla brunatnego. Produkują go więcej niż USA z Chinami razem wzięte. I na pewien czas tak zostanie – pisze redaktor portalu BiznesAlert.pl Teresa Wójcik. Węgiel brunatny jest w Niemczech niezbędny. Choć jest przetwarzany na energię w elektrowniach, z których aż cztery znajdują się na liście najbardziej brudnych w Europie (lista TOP-5). Jednak Unia Europejska rozpowszechnia przekonanie, że to polska energetyka […]